Disclaimer

De huidige website is met uiterste nauwkeurigheid ontwikkeld. Desondanks kan Skinuals niet uitsluiten dat de inhoud van artikelen, trainingen, advertenties en andere publicaties onjuistheden bevat, door welke reden dan ook. Skinuals en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze foutieve informatie.